Czech POINT

Od 1. 1. 2008 je Obecní úřad Borová Lada zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál).

V současnosti Czech POINT poskytuje tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

40,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

40,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

40,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

40,- Kč

 Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.