Knihovna Borová Lada

Obecní knihovna Borová Lada
Borová Lada 19, 384 92 Borová Lada

Najdete nás v budově ZŠ a MŠ Borová Lada.

Vedoucí knihovny: Mgr. Alena Braunová, reditelka@zs-borovalada.eu

Online katalog: 

https://prachatice.tritius.cz/library/borovalada/