ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU | OBECNÍ ÚŘAD BOROVÁ LADA

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Zveřejnění záměru

Z v e ř e j n ě n í      z á m ě r u

 

 

 

Obec Borová Lada tímto ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona š. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje svůj záměr propachtovat nemovitost, nacházející se v majetku obce:

 

p.p.č. 151/2 - 11904 m2, k.ú. Nový Svět, trvalý travní porost

 

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Prachatice na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Borová Lada, a to v rozsahu dle přiloženého náčrtku.

 

Obec Borová Lada si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru odstoupit.

 

 

 

 

Vyvěšení na úřední desce 28. 05. 2019

 

Sejmutí z úřední desky 12. 06. 2019

 

V Borových Ladech 28. 05. 2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jana Hrazánková

                                                                                                   starostka obce

 


 

 MAPA

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Borová Lada | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ