VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 | OBECNÍ ÚŘAD BOROVÁ LADA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Výroční zpráva za rok 2017

V roce 2017 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/199 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:

a) Počet podaných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákon: 0
e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Borová Lada | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ