Pozvánka na zasedání OZ dne 28.07. 2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová Lada

28.07. 2022 v 17.00 hod (čtvrtek)

v zasedací místnosti na OÚ

Program:

1. Program obce Borová Lada

2. Různé

Ing. Hrazánková Jana

Starostka Borových Lad