Kontakt

Informační centrum

Telefon: 606 752 559
icborovalada@seznam.cz

Ubytování

Telefon: 728 418 989
penzion.boruvka@seznam.cz 
penzion.radnice@seznam.cz

Veřejné tábořiště Zahrádky

Sezona: 721223331

Ceník

Ceník

VT Zahrádky

Platný pro rok 2023


 Kč/noc 

  Děti 3-15 let

20

  Osoba od 15 let

30

  Stan malý – 2 osoby

35

  Stan velký

45

  Osobní automobil

30

  Osobní dodávka

50

  Obytný karavan + auto

75

  Obytné auto

75

  Autobus, nákladní auto

80

  Motocykl

35

  Pes

30

  Loď, kolo

15

  Připojení do el. sítě

100

  Připojení do el. sítě v zimním období 

200

  Poplatek z pobytu

18

Poplatku z pobytu nepodléhají:

- osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci

- osoby mladší 18 let

Schváleno na OZ č. 18 dne 21.04.2022